Green Property Förvärvar Hyresfastighet i Bromma

Det är seniorboendet Josephinahemmet som Green Property nu förvärvar.

”Vi är både glada och stolta över förvärvet samt inte minst att säljaren, som är en stiftelse med långa anor, skänkt oss förtroendet att bedriva verksamheten vidare”, säger Green Propertys VD Gustaf Grundström.

Josephinahemmet, med beteckningen Skåningen 2, är en hyresfastighet som omfattar 2 648 kvadratmeter och 39 lägenheter, kontor samt en matsal. Byggnaden är idag ett seniorboende.

Säljare är den katolska Stiftelsen Josephinahemmet som också anlade ett kapell i fastigheten för snart 35 år sedan. Bostadsdelen av byggnaden uppfördes 1954 och är i sex plan, inklusive källar-, suterräng- och vindsplan.

”Vi är väldigt stolta över förvärvet. Det är en mycket fin fastighet som ligger på klassisk mark på vilken det bedrivits pensionärs-, äldre- och seniorboende i över ett halvt sekel, säger Green Propertys VD Gustaf Grundström och fortsätter:

”Vi är dessutom glada över att stiftelsen skänkt oss förtroendet att göra det här förvärvet, som är en långsiktig investering och som vi självklart ska förvalta på ett ansvarsfullt sätt. Även i vår regi kommer fastigheten att heta Josephinahemmet.

Den enda skillnaden som eventuellt kan äga rum är att det nuvarande seniorboendet övergår till ett trygghetsboende, vilket Green Property nu kommer att utreda möjligheterna för, men för det krävs en del kommunala politiska beslut.

Stiftelsen kommer i vilket fall att även i fortsättningen att administrera den bostadskö som redan finns.