Green Group Stärker Positionen – Förärvar 6 Fastigheter

För bara ett halvår sedan förvärvade fastighetskoncernen Green Group 19 fastigheter av ett fordonsvårdsbolag.

Nu kompletteringsköper bolaget ytterligare sex fastigheter.

”Möjligheten till ytterligare förvärv fanns redan i den ursprungliga överenskommelsen och omfattar långa avtalssturkturer”, säger Green Groups VD, Niklas Borg.

I augusti förra året meddelade fastighetskoncernen att man förvärvat 19 fastigheter av fordonsvårdsbolaget. Affären var av sale- and leaseback-karaktär som omfattade totalt 35 000 kvadratmeter. I överenskommelsen angavs att bolaget hyr tillbaka fastigheterna av Green Group enligt ett 20-årigt tripple net-avtal.

I avtalet erbjöds dessutom möjligheterna för Green Group att förvärva nya fastigheter som partnerbolaget etablerar sig i.

Det är den optionen som fastighetskoncernen nu utnyttjar.

”Det är jättekul. Det handlar om ytterligare sex fastigheter i strategiska lägen, främst i svenska centralorter. Vi har redan en väldigt bra och långsiktig relation med säljaren som vi nu också får en möjlighet att bygga vidare på”, säger Gustaf Grundström, VD för koncernens dotterbolag Green Property, vilka genomfört affären.

Enligt Green Groups koncern-VD, Niklas Borg, kompletterar fordonsvårdsfastigheterna också bolagets befintliga bestånd i garagesegmentet.

”Genom Green Park, som äger och förvaltar garagefastigheter, är vi sedan länge exponerade mot fordons- och mobilitetsfastigheter och därför är det alldeles naturligt att vi nu också stärker våra positioner inom det segmentet”, säger Niklas Borg.