Green Group Investerar i Framtidens Treasury System

Green Group investerar, via sitt dotterbolag Green Proptech, i ännu ett bolag som ska digitalisera fastighetsbranschen:

Fintech-bolaget Enfidem.

”Vi är väldigt glada över att ha fått möjligheten att investera i Enfidem. Investeringen är helt i linje med våra övriga tech-satsningar”, säger Robin Englén, Green Groups CFO.

Idag plågas många fastighetsbolag av tidskrävande och manuella lösningar för att hantera sin finansiering och koncernlikviditet. Enfidem har utvecklat en SaaS-plattform för att hjälpa fastighetsbolag lösa de problemen genom att integrera mot Bolagsverket, Lantmäteriet och direkt mot bankerna.

Plattformen digitaliserar med hjälp av sina integrationer stora delar av det vardagliga arbetet för CFO:er.

Green Groups CFO, Robin Englén använder produkten dagligen:

”Jag kan se koncernens samtliga bolag, fastigheter, lån, koncerninterna mellanhavanden, säkerheter, konton och värderingar. Tidigare var jag tvungen att hela tiden uppdatera allting manuellt, men nu kan jag överblicka det i realtid. I vår bransch finns ett stort behov av Enfidems plattform”, säger Robin Englén.

Green Group var också en av Enfidems första betalande kunder.

”Det senaste året har därför Green Group hjälpt oss att utveckla produkten med sin praktiska kompetens. När vi skulle lansera Enfidem och behövde kapital var Green Group vårt förstahandsval”, säger Robin Sandström, Enfidems grundare och VD, och fortsätter:

”Green Proptech har blivit en etablerad aktör på den svenska proptech-marknaden med flera lyckade investeringar som i till exempel Instabox, Parakey och Parkando. Det ihop med att de är väldigt aktiva investerare och deras stora kontaktnät i branschen gör att vi är särskilt glada över att Green Group valde att investera i Enfidem.”

Idén till Enfidem föddes efter att ha sett från insidan hur fastighetsbranschen ligger efter i digitaliseringstrenden och att många bolag saknar moderna systemstöd för att hantera sin finansiering och likviditet. Enfidem har tidigare varit del av startup-inkubatorn KTH Innovation.

Idag hanterar Enfidem över 300 bolag och har över 30 aktiva användare.